PHOENIX LEGAT - Institut - Cursos teràpies naturals

Les nostres formacions en mètodes complementaris naturals es basen en dues parts. La nostra primera oferta es basa en uns sistemes naturals i energètics que són senzills i molt efectius i que es complementen perfectamnet amb qualsevol tractament alopàtic i/o natural. Aquestes teràpies tenen una gran acceptació degut a que no tenen cap acció bioquímica, cap contraindicació, no són possibles les sobredosis, ni efectes secundaris negatius i no tenen cap tipus de dependència. L’arrel d’aquestes teràpies està fonamentada per la medecina oriental, amb més de 5.000 anys de pràctica que avalen aquests coneixements com a patrimoni de la nostra humanitat. Coneixements basats en la relació entre l’energia i la materia. El propòsit d’aquests tractaments es restablir l’equilibri a través de procediments energètics que actuen posteriorment en la matèria. La nostra segona oferta es basa en cursos terapèutics que tenen una base acadèmica i estan basats en mètodes com el coaching, la psicoteràpia i la hipnoteràpia.

PHOENIX LEGAT - Institut - Cursos teràpies naturals

Les nostres formacions en mètodes complementaris naturals es basen en dues parts. La nostra primera oferta es basa en uns sistemes naturals i energètics que són senzills i molt efectius i que es complementen perfectamnet amb qualsevol tractament alopàtic i/o natural. Aquestes teràpies tenen una gran acceptació degut a que no tenen cap acció bioquímica, cap contraindicació, no són possibles les sobredosis, ni efectes secundaris negatius i no tenen cap tipus de dependència. L’arrel d’aquestes teràpies està fonamentada per la medecina oriental, amb més de 5.000 anys de pràctica que avalen aquests coneixements com a patrimoni de la nostra humanitat. Coneixements basats en la relació entre l’energia i la materia. El propòsit d’aquests tractaments es restablir l’equilibri a través de procediments energètics que actuen posteriorment en la matèria. La nostra segona oferta es basa en cursos terapèutics que tenen una base acadèmica i estan basats en mètodes com el coaching, la psicoteràpia i la hipnoteràpia.

Hipnoteràpia i regresions

La hipnoteràpia és un estat temporal de concentració més profund. Es tracta d’un estat de conciència totalment natural. Constantment passem en la nostra vida d’un estat de concentració a un altre. Per això, la hipnoteràpia ens resulta totalment familiar per les nostres vivències quotidianes. En la hipnoteràpia el terapèuta guia al pacient a través de la relaxació profunda, visualitzacions i/o suggestions, cap a l’estat de concentració o “trànsit hipnòtic” per així fer-li reconèixer el seu problema i ajudar-lo a alliberar-lo d’aquesta conducta.

Orasani

Cada vegada que pronunciem una paraula, aquesta té un efecte. Conèixer les paraules correctes és una forma d’aconseguir els nostres propòsits. ORASANI mostra com utilitzar les paraules concretes per ajudar d’aquesta forma a les persones i a altres éssers vius. Orasani un mètode terapèutic ancestral que amplia les teves qualitats curatives de forma espectacular. Deixa’t portar per la màgia de les paraules.

Atlantis Arolo Tifar

Una tècnica mil.lenària basada en els impulsos energètics que produïm els éssers vius. El mètode d’AROLO no nomès és un sistema de TRACTAMENT sinó que és també un sistema de DIAGNÒSTIC. AROLO no només tracta  els «síntomes» d’una disfunció o d’un problema per mitjà d’una energia dirigida, sinó que permet a més a més de localitzar i tractar la “causa original del problema” La seva rapidesa, tant en el diagnòstic com en el tractament es sorprenent, tot just en uns minuts AROLO permet establir precisos diaganòstics i ofereix la possibilitat de tractar-los de manera holística.

Sanació Activa

SANACIÓ ACTIVA és un mètodo relacionat amb la llei de l’equivalència E=mc2 que Albert Einstein va desenvolupar a través de la llei de la relativitat. Segons aquesta afirmació, l’energia i la matèria són semblants. D’aquesta manera, es pot modificar un cos malalt d’una persona, d’un animal o d’una planta, intervenint primer en el cos energètic, per  a que causi efecte posteriorment en el cos material, aquest tipus d’intervencions no provoquen dolor ni efectes secundaris i, si el problema es tracta a temps, en un breu període, es poden notar els efectes en el cos físic. Així podem regenerar el cos malalt d’un ésser viu fins a restituir-li de nou l’equilibri.

Reiki

Reiki és una paraula japonesa que significa, energía vital i universal. El practicant de Reiki situa lleument les seves mans en zones especifiques del cos. En uns instants, l’energia del Reiki comença a circular, primer a través del terapèuta i a continuació, es canalitza cap al pacient. Aquesta energia flueix per tot el cos i es concentra en el lloc que el cos necessiti. El Reiki equilibra el cos humà de forma holística, portant al pacient a un estat molt agradable de tranquilitat i d’harmonia. El Reiki  és un mètode passiu de tractament, o sigui, Reiki no és un mètode de diagnòstic, sinó només de tractament. Reiki actua també en tots els éssers vius, persones, animals i plantes. El Reiki actua holísticament i és compatible amb qualsevol mètode terapèutic, sigui natural o alopàtic. Tots hauríem d’aprendre Reiki tant pels seus beneficis terapèutics com per a la seva practicitat, davant una situació d’emergència on no tenim cap ajuda mèdica a la nostra vora sempre podrem ajudar amb Reiki.